Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w biologii oznacza kategorię systematyczną niższą od rzędu, grupę powstałą z podzielenia rzędu na niższe.


Poprawna pisownia

pod rząd

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pod rząd to przejęte z języka rosyjskiego wyrażenie, które oznacza z rzędu, w kolejności. Zgodnie z decyzjami językoznawców jest dopuszczalne jedynie w mowie potocznej i nie może być wykorzystywane w oficjalnych wypowiedziach (zwłaszcza pisemnych).
Pod rząd należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, a zgodnie z zasadami polszczyzny, takie określenia zapisujemy rozłącznie. Co więcej, oddzielna pisownia jest zgodna z rosyjskim oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ósmy dzień pod rząd pada deszcz. Jak tak dalej pójdzie, możemy spodziewać się powodzi.
Nasza drużyna przegrała już czwarty raz pod rząd. Zrezygnuję z funkcji jej kapitana, jeśli się nie przyłożycie.
Adaś wygrał dziesięć razy pod rząd partię warcabów z dziadkiem, z czego bardzo się cieszył.