Poprawna pisownia

niepalący

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepalący należy zawsze zapisywać razem. Jest ono imiesłowem przymiotnikowym, a zgodnie z zasadami pisowni tego typu wyrazów, zawsze łączą się z partykułą nie.
Niepalący to człowiek, który nie pali papierosów czy fajki.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek jest niepalący, dlatego nie może dogadać się z kolegami z pracy, którzy ciągle wychodzą na papierosa.
Niepalący mogą przejść na prawo, palących poprosimy z na lewą stronę, aby udzielili nam kilku odpowiedzi.
Niepalący Mateusz nie lubił przebywać w miejscach dla palaczy, gdyż od razu dusił go zapach dymu.


Niepoprawna pisownia

nie palący

Niepoprawna pisownia