Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie!

Poprawna pisownia

jakiś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To jest jakiś kotek. Ale: Nie ma jakiegoś kotka.


Poprawna pisownia

jakichś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To są jakieś kotki. Ale: Nie ma jakichś kotków.