Niepoprawna pisownia

kójon

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kujon

Poprawna pisownia, znaczenie: kujon to znane już w staropolszczyźnie określenie na osobę nieudolną lub flegmatyczną, obecnie stanowiące określenie na kogoś, kto bardzo dużo czasu spędza na nauce. Słowo to jest nacechowane negatywnie, ponieważ sugeruje, że osoba ta spędza z nosem w książkach zbyt dużo czasu. W podstawówkach panuje też moda na używanie tego określenia wobec osoby, która mimo dużej dawki nauki, tak naprawdę wciąż ma niskie osiągnięcia w szkole. Poprawną pisownią tego wyrazu jest wyłącznie kujon przez u otwarte, ponieważ jest to słowo wywodzące się od czeskiego kulfan, a więc poprawny zapis wynika z jego etymologii.

Przykłady poprawnej pisowni

Uczysz się jak jakiś kujon, wyszedłby na dwór z nami.
Uczę się od wczoraj jak jakiś kujon, ale i tak nic z tego nie rozumiem.
Zakolegowałam się z tym nowym kujonem. Jest w porządku, tylko trzeba go bliżej poznać.