Niepoprawna pisownia

naprzekór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na przekór

Poprawna pisownia, znaczenie: na przekór czyli wbrew czyjejś woli, pomimo wystąpienia jakiejś sytuacji i okoliczności. Może oznaczać bunt, sprzeciwianie się, ale także przekorna drażnienie się z kimś w postaci wykonywania wszystkich czynności inaczej, niż ta osoba by chciała.
Zasady ortograficzne języka polskiego mówią, że wyrażenie przyimkowe, w którym dwa wyrazy są przyimkami, jak w przypadku na oraz przekór, należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jedyna prawidłowa forma to w tym przypadku na przekór. Pochodzi ona od słowa przekora, czyli zachowanie przeciwstawiające się, ale również pełne przekomarzania.

Przykłady poprawnej pisowni

Na przekór Sławkowi, Kasia postanowiła wyjść za mąż za swojego wieloletniego przyjaciela.
Kiedy byłam dziewczynką, zawsze mówiłam coś na przekór mojej starszej siostrze, bo lubiłam ją irytować.
Robisz to mi na przekór? Nie lubię, kiedy się tak ze mną drażnisz i przedrzeźniasz jak małe dziecko.


Niepoprawna pisownia

na przekur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzekur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pszekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pżekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prze kór

Niepoprawna pisownia