Poprawna pisownia

cotygodniowe

Poprawna pisownia, znaczenie: cotygodniowe należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to uwarunkowane zasadą, która mówi, iż wszystkie określenia czasu muszą być pisane razem z przyimkiem co.
Cotygodniowe oznacza wydarzenia, które powtarzają się cyklicznie w każdym tygodniu. Może także dotyczyć pism, które pojawiają się co tydzień.

Przykłady poprawnej pisowni

Cotygodniowe podsumowanie jasno pokazało, że pod mniejszą presją ludzie pracują efektywniej.
Muszę przeczytać cotygodniowe raporty z giełdy, aby podjąć kolejne decyzje względem akcji.
Cotygodniowe imprezy u moich studiujących sąsiadów są nie do wytrzymania z powodu hałasu.


Niepoprawna pisownia

co tygodniowe

Niepoprawna pisownia