Poprawna pisownia

buziaki

Poprawna pisownia, znaczenie: buziaki to odmieniony w liczbie mnogiej rzeczownik buziak, oznaczający całusa, pocałunek. Niekiedy określamy tak również dziecięcą lub dziewczęcą twarz.
Wyraz ten najprawdopodobniej pochodzi od angielskiego terminu Bussel, oznaczającego również pocałunek. Warto jednak zwrócić uwagę, że w całej Europie znane są rzeczowniki o identycznym znaczeniu i podobnej pisowni, na przykład litewskie bucziuoti czy bułgarskie buza. Zatem zgodnie z zasadą, mówiącą, że wyraz obcego pochodzenia zapisujemy zgodnie z pisownią oryginalną, buziak zawsze piszemy przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę się napatrzeć na ślicznego buziaka Twojego synka.
Na koniec mojego listu przesyłem gorące buziaki dla Ciebie i całej Twojej rodziny.
Zanim zasnę, każdego wieczoru myślę o Twoim pięknym buziaku.


Niepoprawna pisownia

bóziaki

Niepoprawna pisownia