Niepoprawna pisownia

chodźby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

choćby

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten należy zawsze zapisywać z wykorzystaniem ć. Wystarczy zapamiętać, że wywodzi się on od wyrazu choć, również zakończonego tą głoską. Jakiekolwiek wątpliwości co do odpowiedniej formy zapisu mogą być uzasadnione niepoprawną, udźwięcznioną artykulacją powyższego wyrażenia, gdzie można usłyszeć głoskę .
W języku polskim wyraz choćby może występować w zdaniu zarówno jako spójnik, jak i partykuła. W pierwszej sytuacji pojawia się on w zdaniach podrzędnych, przekazując komunikat, że nie ma możliwości, by zapobiec temu, o czym informuje zdanie nadrzędne lub też wyraża obojętność podmiotu wobec wyboru przed którym stoi. W drugim przypadku partykuła choćby przekazuje, iż wyrażenie, do którego się ona odnosi, jest charakteryzowane przez określone cechy, o których mowa w całym zdaniu. Co istotne, należy przy tym zapamiętać, że powyższe wyrażenie, łącząc się z odpowiednimi końcówkami, może przybierać formę osobową trybu warunkowego, na przykład: choćbyś, choćbyśmy. Wówczas również należy zwroty te należy zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Choćbym pracował dniem i nocą, nie dam rady sam wyremontować domu przed wakacjami.
Mówisz, że ciężko jest teraz dostać truskawki – wyjdź choćby na najbliższy bazar, tam będzie ich masa.
Już nigdy mu nie zaufam, choćby starał się o to nie wiadomo jak bardzo.


Niepoprawna pisownia

choć by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chodź by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hoć by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hoćby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodźby

Niepoprawna pisownia