Niepoprawna pisownia

siudmy sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siódmy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu sierpnia, nie zaś o siódmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

siódmy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siudmy sierpień

Niepoprawna pisownia