Poprawna pisownia

Lidl

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa niemieckiej sieci sklepów dyskontowych, działająca w wielu państwach europejskich.


Niepoprawna pisownia

Litl

Niepoprawna pisownia