Zarówno wyraz kafelek jak i kafelków występują w języku polskim, jednak każdy z nich to inna postać deklinacyjna rzeczownika bazowego – kafelek. Jest to nazwa niewielkiej, ceramicznej płytki ułożonej na ścianie lub podłodze; jest to również zdrobnienie od słowa kafel. Aby uniknąć popełnienia błędu polegającego na zastosowaniu formy nieadekwatnej do kontekstu zdania prześledź definicje i przykłady użycia obu wariantów i na tej podstawie podejmij decyzję. Gdyby mimo lektury cokolwiek było niejasne pamiętaj o możliwości pozostawienia pytania do redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

kafelków

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz kafelków to jedyna poprawna wersja rzeczownika bazowego odmienionego w dopełniaczu liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Na środku przedpokoju gości witała piękna, ułożona z kafelków mozaika.
Nie cierpię malować ścian. Zdecydowanie bardziej wolę układanie kafelków.
Skoro zostało nam trochę kafelków, możemy obłożyć nimi schody do piwnicy.


Poprawna pisownia

kafelek

Poprawna pisownia, znaczenie: kafelek to forma podstawowa, odmieniona w mianowniku. Należy zwrócić uwagę, by nie popełniać błędu językowego i nie używać tej postaci deklinacyjnej również w kontekście dopełniacza liczby mnogiej – językoznawcy nie dopuszczają takiej możliwości.

Przykłady poprawnej pisowni

Mężczyzna układający u nas płytki nie postarał się – każdy kafelek jest na nieco innym poziomie.
Po uderzeniu słoika o podłogę jeden kafelek uległ wyszczerbieniu.
Utłuczony na rogu kafelek mocno rzucał się w oczy.