Poprawna pisownia

Honorata

Poprawna pisownia, znaczenie: Honorata jest żeńskim imieniem, które oznacza kobietę pełną czci, powszechnie szanowaną. Jest odpowiednikiem męskiego imienia Honorat lub Honoriusz.
Zawsze należy zapisywać to imię przez H. Ma ono obce pochodzenie, a słowa zaczerpnięte z innych języków, w polszczyźnie zapisujemy przez h. W tym przypadku oryginał pochodzi z łaciny i brzmi honoratus, czyli człowiek szanowany.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj odwiedziła mnie Honorata. Siedziałyśmy razem do późnej nocy, gdyż nie widziałyśmy się dwa lata.
Honorata była w ubiegłym roku w Japonii i nie może doczekać się kolejnej wizyty w tym kraju.
Wiesz może, ile lat ma pani Honorata? Wydaje mi się, że to wiekowa kobieta i potrzebuje pomocy.


Niepoprawna pisownia

Chonorata

Niepoprawna pisownia