Niepoprawna pisownia

nieszybsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie szybsi

Poprawna pisownia