Poprawna pisownia

sfałszowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z fałszowanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfałszowanie

Niepoprawna pisownia