Poprawna pisownia

uspokój

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten oznacza nakłonienie kogoś lub czegoś do zachowania ciszy i spokoju, ale także usunięcie czyichś obaw, zmartwień czy zdenerwowania i tym samym przywrócenie jego spokoju.
Jest to czasownik pochodzący od bezokolicznika uspokoić. Występuje w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. W języku polskim uspokój należy zawsze zapisywać przez ó. Uzasadnia to reguła, mówiąca, iż ó piszemy gdy w innej formie tego samego wyrazu wymienia się na o, e lub a, w tym przypadku: uspokójuspokaja lub uspokójuspokoić. Błędy w pisowni tego zwrotu mogą wynikać z błędnego skojarzenia jego końcówki -ój z zasadą mówiącą, iż czasowniki zakończone na -uje należy zapisywać zawsze przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Uspokój się, odetchnij i opowiedz mi po kolei co się stało.
Czy możesz przestać na mnie krzyczeć? Uspokój się!
Bardzo Cię proszę, porozmawiaj z Olą i uspokój ją – bardzo się o Ciebie martwi.


Niepoprawna pisownia

uspokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uzpokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uzpokój

Niepoprawna pisownia