Niepoprawna pisownia

tłómacz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tłumacz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tłumacz opisuje człowieka, który zawodowo zajmuje się przekładem tekstów z języków obcych na rodzimy lub z języka ojczystego na obce. Może zajmować się tłumaczeniami tekstu lub mowy. Warto wyróżnić tutaj tłumacza przysięgłego, który ma dodatkowo uprawnienia do wykonywania oficjalnych przekładów, które mogą posłużyć do wykonywania czynności prawnych czy też ubiegania się o pracę za granicą.
Tłumacz należy pisać przez u. Jest to uwarunkowane pochodzeniem tego wyrazu od prasłowiańskiego *tъlmačь, które dało początek zarówno pisowni, jak i wymowie dzisiaj wykorzystywanego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten tłumacz włoskiego, który mieszka nad nami, jest podobno jednym z najlepszych w Warszawie.
Niestety nie wiem, czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły, ale na pewno ma ciekawą pracę.
Wierzę, że to był dobry tłumacz, dlatego zaufam w pełni temu, co tutaj napisał po angielsku.


Niepoprawna pisownia

tumacz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłomacz

Niepoprawna pisownia