Poprawna pisownia

billing

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym nazywamy rejestrację połączeń telefonicznych, wraz z opłatami za połączenia – zarówno wersję komputerową tego dokumentu, jak i wydruk dla abonenta.
Powyższy wyraz należy zapisywać zawsze przez podwójne l, o czym świadczy jego etymologia. Został on bowiem zapożyczony z języka angielskiego, zarówno z dokładną pisownią, wymową, jak i znaczeniem. Przypomnijmy, że wśród zasad pisowni polskiej znajduje się reguła, która mówi, że wyrazy pochodzenia obcego należy zapisywać w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału. Błędy w zapisie i próby pisowni przez pojedynczą spółgłoskę l wynikają najczęściej z uproszczeń, do których dochodzi podczas artykulacji tego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Otrzymałem fakturę za telefon na wyjątkowo wysoką kwotę. Muszę zamówić billing, by sprawdzić, co to spowodowało.
Jeżeli zależy Ci na comiesięcznym otrzymywaniu billingów swoich połączeń, możesz bezpłatnie włączyć tę usługę.
W moim billingu pojawiły się numery, których nie rozpoznaję. Czy ktoś inny korzystał z mojego telefonu?


Niepoprawna pisownia

biling

Niepoprawna pisownia