Poprawna pisownia

knuć

Poprawna pisownia, znaczenie: potajemnie planować coś złego.


Niepoprawna pisownia

knóć

Niepoprawna pisownia