Niepoprawna pisownia

opur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opór

Poprawna pisownia, znaczenie: opór oznacza niechęć, sprzeciw, przeciwstawianie się czemuś. Może odnosić się do wewnętrznej siły, przeciwdziałającej negatywnym zmianom. Polega na działaniu albo wycofaniu się – w drugim przypadku stanowi bierny opór.
Jest to także wielkość fizyczna, która obrazuje pewne zjawisko i siłę przeciwstawiającą się działaniu innej siły (np. opór ruchu, opór elektryczny).
Opór zawsze należy zapisywać przez ó. Wynika to z faktu, że słowo to posiada wyrazy pokrewne, w których następuje wymiana głoski na o, np. opory. Kiedy wymiana taka jest możliwa, w języku polskim wykorzystujemy ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego bierny opór przejawiał się tym, że cały dzień siedział bezczynnie w domu, oglądając telewizję.
Opór był zupełnie bezcelowy, dlatego rebelianci w końcu się poddali i przyjęli karę, jaką im wyznaczono.
Opór ruchu to wszystkie siły, które przeciwdziałają sile poruszającej ciałem, np. tarcie.