Niepoprawna pisownia

kożyści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzyści

Poprawna pisownia