Niepoprawna pisownia

deżawi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

déjà vu

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem tego wyrażenia jest déjà vu. Zwrot ten pochodzi z języka francuskiego, a ponieważ nie ma dla niego odpowiednika w języku polskim, to należy go zapisywać zgodnie z oryginalną pisownią.
Déjà vu to zjawisko, które polega na tym, że przedmiot, osoba albo zdarzenie, które jest obserwowane po raz pierwszy, jest odbierane jako takie, które już miało miejsce.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie przepadał za déjà vu, bowiem to zjawisko wywoływało w nim poczucie niepokoju i lekkiej dezorientacji.
Kiedy miała déjà vu, nie czuła się z tego powodu zaniepokojona, bo wiedziała, że każdy czasami tego doświadcza.
Wydawało mu się, że taka sytuacja w jego życiu już się zdarzyła, ale w końcu uzmysłowił sobie, że to tylko déjà vu.


Niepoprawna pisownia

deża wi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

de ża wi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dejavu

Niepoprawna pisownia