Obie wymienione powyżej formy funkcjonują w języku polskim, obie również pochodzą od rzeczownika akcja. Posiada on wiele znaczeń. Nazywamy tak różnego rodzaju zorganizowane działania, a także przebieg zdarzeń, które są powiązane ze sobą następstwem chronologicznym lub więzią przyczynowo-skutkową. Jest to także określenie papieru wartościowego, który jest wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej (wtedy najczęściej używamy tego rzeczownika w liczbie mnogiej). W terminologii sportowej akcja to inaczej atak, działanie ofensywne. Obie formy mają inne znaczenia, dlatego niedopuszczalne jest ich wymienne stosowanie. Zapoznaj się z naszymi definicjami i przykładami, a dowiesz się w jakim kontekście funkcjonuje każda z tych form. W przypadku wątpliwości zachęcamy do pozostawienia swojego pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

akcjom

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik akcjom to odmieniona w celowniku liczby mnogiej forma słowa akcja. Jego pisownię warunkuje zasada, która nakazuje zapis przez om rzeczowników odmienionych w celowniku tej liczby.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki dwóm szybkim akcjom naszego atakującego, już w pierwszych minutach zdobyliśmy cenną bramkę.
Kupując wyprawkę szkolną, warto bliżej przyjrzeć się oferowanym przez różnorodne sieci akcjom promocyjnym i skorzystać z tych najlepszych dla naszych potrzeb.
Dzięki takim akcjom wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca stanu naszej planety.


Poprawna pisownia

akcją

Poprawna pisownia, znaczenie: forma akcją jest odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą, stąd taki właśnie zapis powyższej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Akcją pod Arsenałem kierował Stanisław Broniewski ps. Orsza.
Już jutro nasza siłownia rusza z akcją Sport jest dla wszystkich – bez względu na wiek.
Tą właśnie akcją nasza drużyna zapewniła sobie zwycięstwo nad przeciwnikami.