Niepoprawna pisownia

klóbu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klubu

Poprawna pisownia