Poprawna pisownia

frekwencja

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy odsetek osób, które brały w czymś udział lub były gdzieś obecne, coś robiły. Nazywamy tak również częstotliwość występowania jakiegoś zjawiska, na przykład silnych wiatrów, migracji ludności.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez w. Wywodzi się on od łacińskiego określenia frequentia, oznaczającego tłum. Jako że wszystkie wyrazy, które w języku łacińskim zawierają cząstkę qu, należy wymawiać przez kw, stąd Polacy, przejmując takie wyrazy, zmieniali zapis qu na kw, np. kwadrat (łac. quattuor), kwestionariusz (łac. quaestionarius). Nietrudno zatem wydedukować, że również wyraz frekwencja powinien być tak pisany.
Uwaga! Należy również zapamiętać, by w stosunku do omawianego wyrazu nie używać określenia wysoka lub niska. Frekwencja może wzrastać lub maleć, może być duża lub mała, jednak nie może być wysoka czy niska.

Przykłady poprawnej pisowni

Frekwencja na niedzielnych nabożeństwach sukcesywnie maleje.
Na początku roku szkolnego na kółko przychodziło około trzydziestu uczniów, dziś jest was garstka – skąd tak mała frekwencja?
Po wystawieniu ocen frekwencja w szkołach jest śmiesznie mała.


Niepoprawna pisownia

frekfencja

Niepoprawna pisownia