Poprawna pisownia

frekwencja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

frekfencja

Niepoprawna pisownia