Poprawna pisownia

ściszona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sciszona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciszona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zciszona

Niepoprawna pisownia