Niepoprawna pisownia

oglondał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oglądał

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie oglądał oznacza, że w przeszłości jakiś mężczyzna przypatrywał się czemuś, podziwiał to, przyglądał się przez dłuższy czas.
Wyraz ten musi być zapisywany przez ą. Jest to litera, którą używamy przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, do których należy między innymi d, pojawiające się w słowie oglądał.

Przykłady poprawnej pisowni

Zygmunt każdego wieczoru oglądał ze swoją małą córką Dobranockę, a potem czytał jej bajki.
Edek oglądał się za każdą dziewczyną, która przeszła w jego pobliżu, czego nie lubiła jego żona.
Już nie pamiętał, kiedy po raz ostatni oglądał ten serial, ale z chęcią do niego wrócił po przerwie.