Niepoprawna pisownia

niepierwszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pierwszy

Poprawna pisownia, znaczenie: nie pierwszy jest połączeniem liczebnika porządkowego z partykułą nie. Oznacza, że ktoś lub coś jest na dalszym miejscu w kolejce lub jest mniejszej rangi, znaczenia. Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczbę. Wyrażenie nie pierwszy występuje w mianowniku (kto? co?) lub wołaczu (o!), w liczba pojedynczej, rodzaju męskiego.
Zgodnie z zasadami ortografii nie z liczebnikami zawsze piszemy rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Znowu ktoś chodził w nocy po ogrodzie, boję się czy to nie jakiś złodziej obserwuje nasz dom, tym bardziej że zdarzyło się to już nie pierwszy raz.
Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz pomagam ci w twoich kłopotach, mógłbyś to chociaż docenić, że zawsze możesz na mnie liczyć.
Dobrze wiem co oznacza twoja mina, nie pierwszy raz złościsz się na mnie za to, że nie chcę się zgodzić na twoje szalone pomysły.


Niepoprawna pisownia

niepierszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pierszy

Niepoprawna pisownia