Poprawna pisownia

obojnak

Poprawna pisownia, znaczenie: obojnak to gatunek o dwóch płciach, czasami spotykany w królestwie zwierząt. Posiada on zarówno zarówno żeńskie jak i męskie narządy rozrodcze, inna nazwa to hermafrodyta. Zapisywanie tego słowa z dodatkową literą i (obojniak) jest popularnym błędem językowym, spowodowanym prawdopodobnie tym, że w takiej formie łatwiej jest wypowiedzieć ten wyraz. Jedyną prawidłową formą jest obojnak na co wskazuje naukowy termin obojnactwo, choć zapis ten może mieć również uwarunkowanie etymologiczne pochodząc od staropolskiego oboja, które oznaczało płeć lub z połączenia słów obojaki i dwojak oznaczających odpowiednio: złożony z dwóch i słowa będącego określeniem na bliźniaki.

Przykłady poprawnej pisowni

To zwierze to chyba obojnak, lecz nie jestem pewien.
Ten gatunek możemy zaklasyfikować jako obojnak. Oznacza to, że ma on dwie płcie.
Niektóre zwierzęta bywają obojnakami. Rozmnażają się zatem w niecodzienny sposób.


Niepoprawna pisownia

obojniak

Niepoprawna pisownia