Niepoprawna pisownia

tendy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tędy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tędy odnosi się do drogi, która została wskazana, albo drogi krótszej, zaczynającej się bliżej.
Wyraz tędy musi być zapisywany przez ę, ponieważ znajduje się ono przed literą d. Jest to spółgłoska zwarto-szczelinowa, a zgodnie z zasadami polszczyzny, przed tego typu spółgłoskami zawsze piszemy samogłoskę ę. Inne tego typu głoski to: b, c, ć, cz, dz, dź, dż, g, k, p, t.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chciała iść tędy, co oni, ponieważ nie lubiła ich towarzystwa, dlatego wybrała dłuższą drogę.
Wymyślił, że pójdą tędy, bo będzie szybciej, ale nie przewidział, że droga prowadzi przez jeżyny.
Tędy nie przejedziesz, z powodu robót drogowych wszystko jest zamknięte, więc musisz skręcić w lewo.