Niepoprawna pisownia

Bożegonarodzenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Bożego Narodzenia

Poprawna pisownia