Niepoprawna pisownia

za prosi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaprosi

Poprawna pisownia