Istnieje wiele wątpliwości dotyczących tego, jak powinien wyglądać zapis powyższego słowa. Ostatecznie jednak należy zapamiętać, że polscy językoznawcy dopuszczają użycie zarówno wersji zapisywanej przez z, jak i wersji bezdźwięcznej, czyli pisanej przez s. Zwolennicy pierwszego zapisu podpierają się etymologią słowa pineska. Wywodzi się ono z francuskiego wyrażenia punaise (fr. pluskwa) i zostało przejęte z taką samą wymową jak we Francji, czyli puinez lub pinez – stąd pinezka. Jednak należy uwzględnić to, że w każdym języku prędzej czy później dochodzi do uproszczeń i stąd dźwięczne z stało się bezdźwięcznym s. Obecnie możemy wymiennie używać obu tych form.
Pinezką nazywamy krótką szpilkę lub gwóźdź, posiadający płaską lub kulistą główkę.

Poprawna pisownia

pinezka

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

pineska

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Aniu! Podkładanie komuś pinezki na krzesło jest bardzo niegrzeczne i bolesne dla drugiej osoby.
Pineską na mapie oznaczam kraje, które udało nam się już odwiedzić.
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłosili się rodzice z dzieckiem, które podczas zabawy połknęło pinezkę.
Potrzebuje jeszcze co najmniej jedną pineskę jeśli ta kartka ma nie odpaść od tablicy korkowej po przyczepieniu.