Poprawna pisownia

ściszać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zciszać

Niepoprawna pisownia