Poprawna pisownia

ponów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nów

Niepoprawna pisownia, wyjątek: samo słowo „nów” może oznaczać jedną z faz Księżyca.