Choć oba wyrazy znajdują się w słowniku języka polskiego, każdy z nich oznacza coś innego i nie należy stosować ich zamiennie. Zapoznaj się ze znaczeniami każdego z nich, a także z przykładami użycia ich w zdaniach. Gdyby cokolwiek było niezrozumiałe pamiętaj, że zawsze masz możliwość zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

gul

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz gul w języku polskim pełni funkcję rzeczownika oraz wykrzyknika. W pierwszym przypadku jest to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej wyraz gula, oznaczający kulistą narośl i zgrubienie. Jako wykrzyknik spełnia z kolei zadanie naśladujące przelewanie wody lub głośne picie, a także naśladujące odgłosy wydawane przez indora (służące niekiedy do nawoływania tych zwierząt).

Przykłady poprawnej pisowni

Piła strasznie głośno, słyszałam każdy jej łyk: gul, gul, gul
Kiedy usłyszałam za sobą głośne: gul, gul, wiedziałam, że podszedł do mnie indor.
Każda z tych gul wymaga bycia zbadaną przez lekarza.
Tego typu gul i zgrubień nie wolno lekceważyć, należy pokazać je lekarzowi.


Poprawna pisownia

gól

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie gól to czasownik golić odmieniony w trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej. Golić to czasownik przechodni niedokonany, oznaczający: usuwać zarost lub owłosienie, tnąc je tuż przy skórze. W połączeniu z zaimkiem zwrotnym się otrzymujemy czasownik zwrotny niedokonany golić się, czyli usuwać zarost samemu sobie. Pisownię słowa gól wyjaśnia reguła językowa, mówiąca, iż samogłoskę tę należy zapisywać, jeśli w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się ona na o, e czy też a. W tym przypadku zachodzi wymiana ó:o (gól, bo golić).

Przykłady poprawnej pisowni

Proszę Cię, gól się regularnie. Nie cierpię kiedy nosisz zarost.
Gól się najpierw wraz z kierunkiem wzrostu włosa, unikniesz zacięcia się.
Gól już te nogi! Ja też muszę wejść do łazienki.