Niepoprawna pisownia

włodaże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włodarze

Poprawna pisownia, znaczenie: osoby zarządzające lub sprawujące nad czymś władzę (w przeszłości istniało słowo włodarzyć o podobnym znaczeniu). Dawniej słowo to oznaczało również kierowników robotników folwarcznych w majątku ziemskim.


Niepoprawna pisownia

włodasze

Niepoprawna pisownia