Niepoprawna pisownia

nosororzec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nosorożec

Poprawna pisownia, znaczenie: nosorożec to zwierzę zamieszkujące głównie sawannę, ale również zarośla w Afryce oraz Azji Południowo-Wschodniej. Należy do rodziny dużych ssaków, a jego cechą charakterystyczną jest róg, umiejscowiony na kości nosowej. Niektóre osobniki posiadają drugi róg, który mieści się na kości czołowej. Zwierzęta te najczęściej prowadzą nocny tryb życia.
Rzeczownik nosorożec zapisujemy przez ż. Jest to słowo, na które składają się dwa inne: noso-, które pochodzi od nos, i -rożec, pochodzące od rogu. To właśnie wyraz róg sprawia, że w nazwie zwierzęcia zapisywane jest ż, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego, literę ż zapisujemy wówczas, gdy wymienia się ona na dz, g, h, s, z, ż, ź w wyrazach pokrewnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Do Zoo trafił nosorożec. Już od przyszłego weekendu będzie można go tam zobaczyć.
Nosorożec to zwierzę należące do nieparzystokopytnych i posiadające charakterystyczny róg na nosie.
Duże ssaki fascynowały go od zawsze, a odkąd pojawił się nowy nosorożec, zajmował się jego obserwacją.


Niepoprawna pisownia

nosoroszec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nosorożedz

Niepoprawna pisownia