Oba słowa są poprawne i odnotowywane przez słowniki języka polskiego, jednak znaczą zupełnie co innego i w związku z tym nie można używać ich wymiennie. Aby ułatwić zrozumienie znaczeń obu pisowni przygotowaliśmy definicje wzbogacone przykładami użycia obu słów w zdaniach. Wart odnotowania jest również fakt, iż wariant sondzie w ramach jednej pisowni posiada odległe od siebie znaczenia, co zostało zaprezentowane w przykładach. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do skorzystania z opcji komentowania, dostępnej pod artykułem.

Poprawna pisownia

sądzie

Poprawna pisownia, znaczenie: sądzie to rzeczownik sąd, odmieniony w miejscowniku i wołaczu liczby pojedynczej. Określamy nim instytucję, która zajmuje się rozstrzyganiem sporów lub też orzekaniem o winie czy też niewinności zgodnie z obowiązującym prawem. Sąd to również nazwa składu sędziowskiego (nawet w przypadku kiedy jest on jednoosobowy), opinia w jakiejś sprawie lub o osobie, a także rozprawa sądowa, proces czy sądzenie. Potocznie mówimy tak również na miejsce – budynek, w którym skład sędziowski rozpatruje pozwy czy akty oskarżenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Mów tak dalej, a gwarantuję, że spotkamy się w sądzie.
Dwaj uczestnicy wypadku drogowego składali tak sprzeczne zeznania, że ich sprawa skończyła się w sądzie.
Gdy sędzia odczytywał wyrok, w sądzie panowała grobowa wręcz cisza.


Poprawna pisownia

sondzie

Poprawna pisownia, znaczenie: sondzie to z kolei rzeczownik sonda, odmieniony w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej. Nazywamy tak urządzenie do badania jakiegoś środowiska poprzez zagłębianie się lub znikanie w nim, inaczej: zgłębnik. Sonda to także inne określenie badania opinii publicznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Kilkaset osób zagłosowało w sondzie na naszym portalu w której wybierali, na kogo oddaliby głos w nadchodzących wyborach.
Przechodnie chętnie brali udział w sondzie pt. Co zmieniłbym, będąc ministrem zdrowia.
Dzięki nowoczesnej sondzie kosmicznej udało się odkryć tajemniczą substancję na odległej części Księżyca.
Indyjskiej sondzie kosmicznej udało się wykonać dziś manewr wejścia na orbitę wokół Księżyca.