Obejrzeć i oglądnąć mają to samo znaczenie. Obie formy używane są do opisu przypatrywania się czemuś, przyglądania, podziwiania. Mogą odnosić się do doszukiwania szczegółów, ale także ogólnego spojrzenia na jakąś rzecz.
Obie formy mogą być używane zamiennie w mowie potocznej, gdyż są poprawne – w nieoficjalnych pismach czy w Internecie można posługiwać się nimi dwiema, jednak w oficjalnej polszczyźnie należy ograniczyć się wyłącznie do formy obejrzeć.

Poprawna pisownia

obejrzeć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obejrzeć może być wykorzystywane w oficjalnych przypadkach (m.in. w prasie, książkach, pismach).

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy dzisiaj obejrzeć naszą nową halę produkcyjną, która powstaje na obrzeżach miasta.
Zamierzałem obejrzeć to nagranie z monitoringu wieczorem, ale skoro nalegasz, zrobię to teraz.
Aby obejrzeć najnowszą wystawę prac tego malarza, muszą państwo udać się na drugie piętro.


Poprawna pisownia

oglądnąć

Poprawna pisownia, znaczenie: warto pamiętać, iż forma oglądnąć to regionalne słowo, pochodzące z małopolski. W związku z tym jego zastosowanie w oficjalnych wypowiedziach i tekstach nie jest wskazane.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodźmy oglądnąć tamten zakątek! Te róże wydają mi się bardzo piękne, może chwilę tam odpoczniemy.
Lubisz sobie czasem coś oglądnąć w sieci, prawda? Mam dla ciebie świetną propozycję filmu!
Nie chciałabyś oglądnąć moich zdjęć z Korsyki? Byłem tam w ubiegłym roku z rodziną na wakacje.


Niepoprawna pisownia

obejżeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

obejrzyć

Niepoprawna pisownia