Niepoprawna pisownia

alkocholik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alkoholik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nałogowy alkoholik

Niepoprawna pisownia