Niepoprawna pisownia

alkocholik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alkoholik

Poprawna pisownia