Niepoprawna pisownia

umię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umiem

Poprawna pisownia, znaczenie: umiem jest to forma pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, pochodząca od czasownika umieć. Oznacza on: potrafić coś zrobić, wiedzieć jak to zrobić. Uczniowie lub studenci często używają go na określenie opanowania materiału na sprawdzian lub kolokwium.
Odpowiednia odmiana tego wyrazu niejednokrotnie sprawia nam wiele trudności, pomimo faktu, że jest to czasownik bardzo często stosowany w języku polskim. Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą, dopuszczoną do użytku zarówno w mowie, jak i w piśmie, jest umiem. Wynika to z faktu, że czasownik ten odmienia się zgodnie z zasadami koniugacji trzeciej, czyli tak jak określenia: wiedzieć, zjeść oraz najbardziej podobnie brzmiący do umieć: rozumieć. Ich pierwszoosobowe formy to odpowiednio: wiem, zjem, rozumiem. Błędy w odmianie czasownika umieć wynikają najczęściej z prób zastosowania w stosunku do niego zasad pierwszej koniugacji, które mają zastosowanie w wyrazach takich jak: chcieć, brać.
Przy okazji, warto zapamiętać, że umieć odmienione w trzeciej osobie liczby mnogiej to umieją, a nie umią.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego powiedziałaś, że nie umiem się zachować w towarzystwie?
Czytałam ten materiał kilka razy i ciągle mam wrażenie, że czegoś nie umiem.
Niestety nie umiem gotować, ale za to ciasta zawsze wychodzą mi przepyszne.


Niepoprawna pisownia

u miem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umjem

Niepoprawna pisownia