Niepoprawna pisownia

niepiliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie piliśmy

Poprawna pisownia