Niepoprawna pisownia

chołota

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hołota

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, którego nacechowanie jest bezapelacyjnie negatywne, dlatego też powinno używać się go wyłącznie w mowie potocznej. Terminem tym nazywamy ludzi zachowujących się w sposób chamski, głośny, ordynarny, prostacki, inaczej: motłoch, pospólstwo, plebs, gawiedź, tałatajstwo. Dawniej było to również określenie ludzi biednych.
Termin ten wywodzi się od występującego w języku staropolskim rzeczownika gołota. Określano nim najbiedniejszą szlachtę, ludzi zubożałych, którzy nie posiadali żadnego majątku ani mienia. Wraz z upływem lat głoska g została zamieniona na głoskę h i właśnie taki zapis funkcjonuje w języku polskim do dnia dzisiejszego.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie będę dłużej tolerować krzyków tej hołoty pod moim domem, dzwonię na policję.
Obchody tego ogólnopolskiego święta zostały przerwane przez hołotę, która rzucała w tłum butelkami.
Dzieci sąsiadów to prawdziwa hołota, chodzą plotki, że ukradli już niejeden samochód.