Poprawna pisownia

rekonwalescencja

Poprawna pisownia, znaczenie: rekonwalescencją nazywamy zarówno powrót do zdrowia po przebytej chorobie, jak i czas, kiedy to chory powraca do zdrowia.
Powyższy wyraz został zapożyczony z języka łacińskiego. Występowała w nim konstrukcja re- (łac. na nowo, znów) + convalescentia, oznaczająca wzmocnienie, ozdrowienie. Nietrudno zatem zauważyć, że jedyną poprawną wersją zapisu powyższego słowa powinna być ta uwzględniająca cząstkę sc.
Ciekawostka: jeszcze na początku minionego stulecia w Michał Arct w M. Arcta Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego uwzględniał wyraz konwalescencja, również pochodzący z łaciny, oznaczający nabranie mocy prawnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Rekonwalescencja po tego typu złamaniu trwa zazwyczaj kilka miesięcy.
Po wielu tygodniach rekonwalescencji wreszcie stanął na nogi.
Po tak ciężkim zapaleniu płuc okres rekonwalescencji może wynieść miesiąc lub dwa.


Niepoprawna pisownia

rekonwalestencja

Niepoprawna pisownia