W zależności od kontekstu wypowiedzi, każde z tych określeń może być prawidłowe. Niecały jest przymiotnikiem, odnoszącym się do opisu stanu przedmiotu i zgodnie z zasadą języka polskiego, musi być zapisywany z partykułą nie łącznie. Jest to ogólna reguła, dotycząca przymiotników z przedrostkiem nie.
Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, w których podkreślić pragniemy podział na części, nie cały powinni być zapisane oddzielnie. Takie określenie wymaga jednak, w przeciwieństwie do poprzedniego, sprecyzowania, o jakiej ilości mówi osoba, wypowiadająca zdanie.

Poprawna pisownia

nie cały

Poprawna pisownia, znaczenie: nie cały oznacza podział na części. Służy jako wprowadzenie, informujące o tym, że podział taki nastąpił.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie cały wolny czas, a jedynie godzinę z niego poświęciłem na przygotowanie tego raportu dla ciebie, więc to nic wielkiego.
Gdybym wiedział, że kupisz mi nie cały zestaw tych śrubek, a jedynie jedną trzecią, sam bym poszedł do sklepu.
Danuta była w pracy nie cały dzień, a jedynie przez trzy godziny rano, ponieważ później musiała iść do lekarza.


Poprawna pisownia

niecały

Poprawna pisownia, znaczenie: niecały to ogólne określenie, pozwalające poinformować, iż dany przedmiot nie jest skończony albo kompletny. Mógł znaleźć się w danym miejscu w stanie, który nie pozwala na jego użytkowanie. Przymiotnik ten odnosi się do przedmiotów rodzaju męskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten sweter jest jeszcze niecały, ale resztę zrobię dla ciebie jutro, bo dziś skończyła mi się włóczka.
Niecały tysiąc lat temu, w średniowieczu, Polską władał książę Bolesław III Krzywousty.
Na ten fotel wydałem niecały tysiąc złotych, ale jestem z niego bardzo zadowolony, gdyż jest wygodny.