Słowa nieporządek i nie porządek są zapisane poprawnie. Jednak, aby zastosować je odpowiednio, trzeba wziąć pod uwagę kontekst, w jakim zostały użyte.

Poprawna pisownia

nie porządek

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia nie porządek używamy w kontekście zaprzeczenia i pokazania przeciwstawności dwóch cech. Pozwala na podkreślenie znaczenia całej wypowiedzi. Zgodnie z regułami języka polskiego w tego typu konstrukcjach oraz przed czasownikami nie zawsze musi być zapisane oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie porządek, ale straszny chaos wdarł się do twojego biura, radzę ci się tym w końcu zająć, bo potem będzie gorzej.
Wynajmujący zdecydował się rozwiązać umowę ze studentami, gdyż w mieszkaniu panował nie porządek, ale wielki bałagan.
Dlaczego zawsze widzę tu nie porządek, tylko taki chaos? Nie możesz chociaż raz posprzątać, zanim przyjdę?


Poprawna pisownia

nieporządek

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik nieporządek oznacza złą organizację albo bałagan. Można stosować to określenie również w matematyce, w odniesieniu do permutacji elementów zbioru.
Poprawny zapis wyrazu nieporządek tłumaczy reguła języka polskiego, która mówi, że partykułę nie oraz rzeczownik należy zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Masz straszny nieporządek na swoim biurku, dlatego chciałbym, abyś w końcu to posprzątał.
Mam duży nieporządek w plikach na komputerze, z tego względu będę musiał poświęcić trochę czasu na ich segregację.
Z tego względu, że ciągle masz nieporządek w pokoju, to nie wyjdziesz z kolegami, dopóki nie posprzątasz.


Niepoprawna pisownia

niepożądek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieporzondek

Niepoprawna pisownia