Niepoprawna pisownia

nie do wierzali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dowierzali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowierzali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzali

Niepoprawna pisownia