Niepoprawna pisownia

rzadne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żadne

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zaimek, który w języku polskim występuje w zdaniach przeczących i pełni w nich funkcję przydawki. Przekazuje on rozmówcy informację o braku czegoś lub kogoś, jego synonimy to: ani jeden z wymienionych, nikt, nic. Za jego pomocą możemy również zakomunikować, że dana osoba nie zgadza się na przypisywanie jej, kwalifikowanie do jakiejś grupy czy też że danej rzeczy nie można przypisać do określonego jej typu.
Jedyną poprawną formą zapisu zwrotu żadne jest zapis przez ż. Jest to głoska niewymienna, przez co pisownię należy po prostu zapamiętać. Związki frazeologiczne, które tworzy słowo to: pod żadnym pozorem i za żadne skarby świata

Przykłady poprawnej pisowni

Żadne słowa nie są w stanie opisać ulgi, którą odczułam w chwili, gdy dowiedziałam się, że jest cały i zdrowy.
Jest tak popularna, że nie musi już chodzić na żadne kompromisy.
Żadne z nas poetki – wiele lat temu zdarzało nam się od czasu do czasu napisać jakiś wiersz.