Niepoprawna pisownia

zszera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zżera

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z żera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zrzera

Niepoprawna pisownia