Niepoprawna pisownia

tamtendy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tamtędy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tamtędy musi być zapisywane przez ę. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami pisowni w języku polskim, które mówią, że przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi (do których należą p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g) zawsze musi występować ę.
Tamtędy oznacza, że ktoś porusza się nie najbliższą drogą, ale dalszą.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie idź tamtędy, to dłuższa droga, a nam zależy teraz na czasie. Musimy tutaj skręcić w lewo.
Nie wiem, ile masz czasu, ale jeśli ci się nie spieszy, to chodźmy tamtędy, będzie spokojniej.
Tamtędy nie przejedziesz, są roboty drogowe, przez które powstało wiele utrudnień. Pojedź w prawo.


Niepoprawna pisownia

tam tendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tam tędy

Niepoprawna pisownia